LLC «RK-TRADE» PSRN: 1215200002918 INN: 5260476009 Checkpoint: 525801001 603140, Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod, per. Motalny, 4, office 301
email: [email protected]
Skype: [email protected]
Tel: +79660345142